Residus

icona

Notificació per a la ciutadania i informació sobre els canvis en els procediments de treball de les instal·lacions metropolitanes de gestió i tractament de residus.

Ordre SND/271/2020 sobre la gestió de residus
Avís a la ciutadania
Les llars en quarantena o amb un cas positiu de COVID-19, han de dipositar tots els residus generats per la persona malalta i qui el cuidi (mascaretes, guants i altres elements sanitaris) en una bossa específica que cal dipositar al contenidor de resta.

Els altres residus de la casa s'han de continuar separant adequadament per dipositar-los als contenidors de recollida selectiva respectius.

Procediment amb un cas positiu a la llar:
 • Primer: la bossa 1 es tanca abans de sortir de l'habitació de la persona malalta, sense separar per reciclar.
 • Segon: la bossa 1 es fica en una bossa 2, amb el material que ha utilitzat la persona cuidadora.
 • Tercer: la bossa 2 es fica a la resta de residus domèstics que van a la fracció resta.
Icona


A totes les llars sense afectació, s'han de separar els residus adequadament per tal de reduir la quantitat de resta produïda.

Icona


I RECORDEU: guants i mascaretes s'han de dipositar al contenidor de resta, no al groc o de residus inorgànics.

Procediments de treball
 • En els sistemes de recollida, les bosses de rebuig s'han de dipositar en els contenidors de fracció resta que indiqui l'ajuntament.
 • Queda prohibit dipositar aquestes bosses als contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil), abandonar-les al costat o deixar-les a la via pública.
 • La gestió dels residus procedents de llars sense casos positius de COVID-19 que no es troben en quarantena continuarà de manera habitual, seguint la normativa de recollida selectiva.
 • Cal gestionar la fracció resta de la manera següent:
  • En cap cas s'han d'obrir manualment les bosses de fracció resta en instal·lacions de recollida ni de tractament. S'han de destinar a incineració, preferiblement, o a l'abocador.
  • La recuperació de materials s'ha de fer només de manera automàtica; per extremar la seguretat, les autoritats competents poden acordar que els materials quedin emmagatzemats durant setanta-dues hores com a mínim.
  • Tant pel que fa a la recollida de residus com pel que fa a totes les plantes que rebin aquestes bosses, cal desenvolupar protocols específics per a la protecció dels treballadors i la desinfecció d'equips i vehicles, o bé revisar els protocols existents amb el mateix objectiu. Cal dotar els treballadors dels equips de protecció individual (EPI) necessaris.
Deixalleries
Les deixalleries i punts verds metropolitans estan oberts de manera total, parcial o amb cita prèvia:

Feu la consulta

Cal recordar que les visites a les instal·lacions metropolitanes estan anul·lades.
Millor que nou
El local del programa de prevenció de residus Millor que Nou restarà tancat. Tot i això ls tallers de reparació es fan en línia.

Consulteu les activitats previstes

Prova: $provaURL