Mobilitat

Transport públic i mobilitat segura

Puja
Títols de transport

Puja
Taxi

Puja
Bicicleta

Puja
Vehicle privat
 • Quantes persones poden anar en un vehicle privat?
  Es poden omplir totes les places dels vehicles privats. Els ocupants poden anar sense mascareta sempre que convisquin al mateix domicili. En cas contrari, han de posar-se mascareta. 
 • En quins supòsits es pot agafar el cotxe?
  No existeixen limitacions en l'ús del vehicle, per exemple, es pot utilitzar per:
  • Anar a casa d'un familiar o amic. 
  • Anar al supermercat, centre sanitari, a treballar, etc.
  • Anar a bars, terrasses, cinemes, teatres, etc.
  • Anar a instal·lacions esportives  a l'aire lliure o intal·lacions cobertes.
  • Anar a la piscina o a la platja. 
  • Anar a una segona residència o de vacances (sempre que sigui dins de Catalunya). A partir del 21 de juny, es permetran els viatges a altres comunitats autònomes que hagin superat la fase 3. 
 • Puc anar a un altre municipi?
  Sí, a excepció d'aquells municipis que es tornin a confinar. 
 • Podem anar dues persones en moto?
  Sí. A les motocicletes, ciclomotors i altres vehicles amb dues places (conductor i passatger) hi poden viatjar 2 persones sempre que portin casc integral amb visera o que utilitzin mascareta, o bé si viuen juntes.

  És obligatori que el passatger porti sempre guants i també el conductor, només en cas de motocicletes i ciclomotors d'ús compartit. S'admeten els guants de protecció de motoristes.

Puja