Pagament de tributs i taxes

Il·lustració d'una dona davant el taulell de Correos

La facilitat de pagar els tributs amb Correus
Gestió presencial de pagaments
L'AMB i Correus han signat un conveni per tal de facilitar a la ciutadania el pagament de taxes i tributs propis de l'AMB a través del servei postal.

Taxes i tributs que es poden pagar a les oficines de Correus:

Taxes per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions (ZBE): es poden sol·licitar i pagar les 10 autoritzacions anuals disponibles per als vehicles sense distintiu ambiental que ja s'hagin inscrit al Registre metropolità ZBE.

TM: tribut metropolità.

TMTR: taxa metropolitana de tractament de residus.

Taxes per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície:
Passi metropolità d'acompanyant
Targeta rosa metropolitana
T-16

Autoritat ambiental: taxes metropolitanes de prestació de serveis i realització d'activitats ambientals.

Sancions i altres pagaments.


El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus. Aquest servei té un cost fix d'1,95 euros.

Consultar la xarxa d'oficines

Díptic informatiu
Prova: $provaURL