Pagament de tributs i taxes

Il·lustració d'una dona davant el taulell de Correos

La facilitat de pagar els tributs amb Correus

Gestió presencial de pagaments

L'AMB i Correus han signat un conveni per tal de facilitar a la ciutadania el pagament de taxes i tributs propis de l'AMB a través del servei postal.

Taxes i tributs que es poden pagar a les oficines de Correus:

Taxes per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions (ZBE): es poden sol·licitar i pagar les 10 autoritzacions anuals disponibles per als vehicles sense distintiu ambiental que ja s'hagin inscrit al Registre metropolità ZBE.

TM: tribut metropolità.

TMTR: taxa metropolitana de tractament de residus.

Taxes per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície:
Passi metropolità d'acompanyant
Targeta rosa metropolitana
T-16

Autoritat ambiental: taxes metropolitanes de prestació de serveis i realització d'activitats ambientals.

Sancions i altres pagaments.


El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus. Aquest servei té un cost fix d'1,95 euros.

Consultar la xarxa d'oficines

Díptic informatiu