Instància genèrica IMPSOL

Tornar

Aquest tràmit permet presentar, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte competència de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.

Estat:
En termini
Tema:
Habitatge
Responsable AMB:
Registre general

Informació prèvia

Descripció

Avís

Abans d'emplenar i enviar el formulari d'instància genèrica, comproveu, a la pàgina de tràmits, que la vostra sol·licitud no es correspon amb un tràmit que ja té un procediment específic. En cas que n'hi hagi, la tramitació s'ha de fer obligatòriament fent servir el procediment establert en cada tràmit específic. Altrament, podria ser rebutjada d'acord amb l'art. 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Aquest tràmit permet que qualsevol ciutadà o persona jurídica presenti, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte competència de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.

La vostra comunicació serà anotada en el Registre, que emetrà automàticament un justificant de la recepció on constarà el número d'assentament.

Podeu verificar que la vostra sol·licitud no es correspon amb cap tràmit específic del catàleg de la pàgina de tràmits.

Veure tràmits


A qui va dirigit

A qualsevol persona física o jurídica amb capacitat legal d'obrar.


Terminis

Tot l'any.


Requisits

Per fer aquest tràmit electrònicament cal identificar-se amb certificat digital o idCAT mòbil.

Cal que la persona que fa el present tràmit ho faci en nom propi. 

En cas de fer-ho en representació d'un tercer, cal aportar el document acreditatiu de la representació, acompanyat, si escau, de les còpies dels documents acreditatius de la identitat (article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).


Avisos

Aquells que no estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i que prefereixin la presentació en paper, poden descarregar el document d'instància genèrica per a presentació presencial.

Un cop emplenat i signat, cal que el lliureu a l'oficina del Registre de l'AMB o en aquells altres llocs que estableix la Llei.

Oficina del Registre de l'AMB
C. 62, núm. 16-18. Edifici A.
08040 Barcelona

Com arribar a la seu de l'AMB

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Per fer aquest tràmit electrònicament cal identificar-se amb certificat digital o idCAT mòbil.

Un cop identificat, reviseu les vostres dades i empleneu el formulari amb la vostra sol·licitud.

El formulari us permetrà adjuntar documentació suplementària que considereu oportuna per a la vostra petició.

Resposta de l'Administració

De manera general i d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si les normes reguladores del procediment no fixen un termini màxim de resolució, aquest és de tres mesos, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud efectuada per part del Registre de l'AMB.

Puja

Prova: $provaURL