Inscripció als exàmens per obtenir la credencial professional de conductor/a de taxis

Tornar

Per poder conduir un taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona cal obtenir la credencial professional de taxista que atorga l'Institut Metropolità del Taxi.
Aquest tràmit us permet sol·licitar la inscripció a l'examen per obtenir aquesta credencial

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Inscripció als examens per obtenir la credencial de taxista En línia

Registre

Descripció

Per poder conduir un taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona cal obtenir la credencial professional de taxista que atorga l'Institut Metropolità del Taxi.

Aquesta credencial s'obté mitjançant l'acreditació del compliment dels requisits i la superació de les proves definides una vegada abonada la taxa corresponent.

A qui va dirigit

A tots els aspirants a taxista.

Terminis

Es pot sol·licitar la inscripció en els terminis establerts al calendari d'exàmens.

Una vegada finalitzat el període d'inscripció, el termini per publicar la llista definitiva de persones admeses a l'examen és de 10 dies.

Requisits

Per poder fer la inscripció, s'han de complir els requisits que estableix la normativa i presentar la següent documentació:

  • DNI/NIE 
  • Carnet de conduir de tipus B o superior amb més d’un any d’antiguitat.
  • En cas de comptar amb un carnet de conduir de tipus B caldrà obtenir del certificat psicofísic del grup 2, que es pot obtenir en qualsevol dels centres de revisions mèdiques habilitats per la DGT.
  • Certificat de manca d’antecendents de delictes de naturalessa sexual
  • En cas de ser un aspirant amb NIE: còpia de la documentació acreditativa del nivell d'idioma d'acord amb aquests requisits lingüístics.
  • En cas que faci més d'un any que s'està l'atur i no es rebi prestació contributiva: còpia de la documentació acreditativa de la situació laboral i prestacions.
  • En cas de ser major de 52 anys i resident a l'AMB durant més de 15 anys: padró històric municipal.
  • En cas de ser assalariat del sector del transport a l'AMB durant més d'1 any i resident a l'AMB durant més de 15 anys:

a) Contracte de treball com a assalariat que indiqui les funcions (repartidor, conductor, xofer, transportista...) i la seu del lloc de treball (dins de l'AMB). Aquest contracte s'haurà de descarregar de la pàgina web del SEPE

b) Informe de vida laboral, que es podrà obtenir a la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social.

c) Padró històric municipal, que es podrà sol·licitar a través de la pàgina web del municipi on es resideixi.

Puja

Taxes

Per poder-se inscriure a l'examen per obtenir la credencial de taxista, caldrà pagar la taxa completa, que dona dret a la realització de dos exàmens consecutius, als quals ja s'estarà inscrit automàticament.

Si no s'aproven els dos primers exàmens, caldrà tornar-s'hi a inscriure i pagar la taxa del tercer examen. En cas que no se superi la prova en les tres convocatòries consecutives, s'haurà de tornar a pagar la taxa completa.
 

Concepte Quota general Quota especial*
Taxa completa (inclolu el primer i segon examen consecutius) 129 € 43 €
Tercer examen 42 € 14* €

*Les quotes especials s'apliquen a persones aturades més grans de 45 anys inscrites a les oficines de l'INEM per un termini superior a 1 any (de manera continuada) i que han exhaurit la prestació d'atur.

Com es paga?
Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció per via telemàtica, es generarà la taxa corresponent, la qual s'ha d'enviar a l'adreça electrònica que s'hagi comunicat. Abans que finalitzi el període d'inscripcions, s'haurà de transmetre la còpia del pagament de la taxa al correu electrònic següent: formacioimet@amb.cat 

Es pot pagar a les entitats bancàries següents: CaixaBank, BBVA i Banc de Sabadell.

Puja