Donar d'alta un vehicle autotaxi nou

Tornar

El vehicle que es vol aplicar a una llicència ha de ser d'un dels models i variants autoritzats per l'AMB per a la prestació del servei.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Descripció

El titular de la llicència ha d'acreditar la disponibilitat del vehicle que apliqui a la llicència per prestar el servei. Correspon a l'IMET autoritzar, dins dels diferents models i variants de vehicles sol·licitats per les diferents marques, els que consideri aptes per a la prestació del servei de taxi, conforme al que preveu l'article 20.1 de la Llei. A partir de l'1 de gener de 2019 no es podran aplicar vehicles amb motorització dièsel, amb excepció dels vehicles que puguin ser adaptats, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueix, fins que el mercat disposi d'alternatives de combustibles de baixes emissions per a aquests tipus de vehicles.

Què s'ha de fer?

 1. Anar a l'estació ITV de Badalona per fer la reforma de la fitxa tècnica per tal de donar l'alta del vehicle com autotaxi de l'AMB.

 2. Passar la inspecció del taxímetre.

 3. Passar la inspecció d'alta metropolitana del vehicle.

 4. Una vegada pintades les calques i recollida la fitxa tècnica, haureu d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit per tal de fer constar en el permís de circulació el servei al qual va destinat el vehicle.

Adreces

Estació ITV de Badalona

C. Indústria, num. 425, Badalona
Horari: de 8 a 14 h

Prefectura Provincial de Trànsit

Av. de les Corts Catalanes, núm. 184
08038 Barcelona


Documentació a presentar

 • DNI titular o administrador

 • Carnet de conduir del titular.

 • Fotocòpia carnets de conduir dels assalariats, amb conformitat titulars d'acord estiguin vigents.

 • Permís de circulació

 • Fitxa tècnica.

 • Targeta control metrològic.

 • Certificat instal·lació equip de seguretat

 • Certificat no deutes amb la Seguretat Social.

 • Rebut assegurança vehicle

Horari altes de vehicle

ITV Badalona (08.00 - 13.00 h)

A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Requisits

La llicència no ha de tenir cap vehicle aplicat.

Puja