Donar d'alta un vehicle autotaxi de segona mà

Tornar

Els vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència no poden excedir els cinc anys des de la primera matriculació, excepte en el cas de transferència de llicència amb vehicle.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

Es consideren de segona mà els vehicles que tinguin més de tres mesos des de la primera matriculació i, en tot cas, els vehicles que es transfereixin juntament amb la llicència.

Es consideren de segona mà els vehicles que tinguin més de tres mesos des de la primera matriculació i, en tot cas, els vehicles que es transfereixin juntament amb la llicència.

Els vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència no poden excedir els 5 anys des de la primera matriculació, amb l'excepció dels vehicles adaptats per al transport de persones de mobilitat reduïda que certifiquin la seva adaptació, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi, i els vehicles amb etiqueta 0 establerta per la DGT en cada moment. En ambdós supòsits exempts, l'antiguitat  serà de 10 anys.

Amb tot, si el vehicle que es vol donar d'alta va associat a una transferència de llicència, a partir de setembre de 2018, el vehicle no podrà excedir el 9 anys d'antiguitat, amb excepció dels vehicles adaptats per a persones de mobilitat reduïda i dels vehicles amb etiqueta 0 establerta per la DGT en cada moment. En ambdós supòsits exempts, l'antiguitat màxima serà de 10 anys. Així mateix, han de tenir la Inspecció Tècnica del Vehicle  vigent.

El vehicle que pretengui substituir un vehicle anterior del mateix titular ha de ser més nou que el que es vol substituir.

A partir de l'1 de gener de 2019 no s'autoritzaran ni deixaran aplicar vehicles amb motorització dièsel, amb l'excepció dels vehicles que puguin ser adaptats per al transport de persones de mobilitat reduïda, segons la norma UNE 26494 o la normativa vigent que la substitueixi fins que el mercat disposi d'alternatives de combustibles de baixes emissions per a aquets tipus de vehicles. 


Què s'ha de fer?

  1. Donar de baixa el vehicle aplicat a la llicència a la ITV de Badalona o de Sant Just Desvern.

  2. Si el vehicle era d'ús particular, anar a l'estació ITV de Badalona per a la reforma del vehicle de particular a taxi (fitxa tècnica i permís de circulació) i presentar la documentació següent:

  • DNI del titular o administrador Carnet de conduir del titular

  • Fotocòpia carnets de conduir assalariats amb la conformitat del titular respecte a la seva vigència.

  • Permís de circulació.

  • Fitxa tècnica vehicle.

  • Targeta de control metrològic.

  • Certificat d'instal·lació de l'equip de seguretat.

  • Certificat negatiu de deute amb la Seguretat Social.

  • Rebut de l'assegurança del vehicle.

   3. Passar la inspecció del taxímetre.
   4. Passar la inspecció d'alta metropolitana del vehicle en la ITV de Badalona.
 
Adreces:

Institut Metropolità del Taxi

C. 62, núm. 18. Edifici B - Zona Franca, Barcelona
Horari: de 08.00 a 14.00 h

Estació ITV de Badalona

C. Indústria, núm. 425, Badalona
Horario altas de vehículos: de 08.00 a 13.00 h

Estació ITV Sant Just Desvern

C. Espigolera, núm. 15, Sant Just Desvern

Prefectura Provincial de Trànsit

Av. de les Corts Catalanes, núm. 184, Barcelona


A qui va dirigit

Als titulars o administradors de les llicències.


Terminis

Es pot fer en qualsevol moment. L'interessat ha de fer l'alta del nou vehicle en un termini màxim de 30 dies naturals, des de la baixa del vehicle anterior.


Requisits

El vehicle de segona mà destinat a substituir un vehicle anterior del mateix titular ha de ser més nou que el que es vol substituir.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han de sol·licitar hora per a la revisió metropolitana i per a l'alta del vehicle de segona mà a la ITV de Badalona o de Sant Just Desvern. 

Puja

Resposta de l'administració

L'alta del nou vehicle de segona mà es realitza el moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin amb els requisits i la documentació aportada estigui completa. 

Puja