Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana

Tornar

Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres.

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització d'afecció a xarxa metropolitana
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Formulari de sol·licitudEn línia

Tramitar

Autoliquidació de la taxaEn línia

Descarregar

Avís

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Descripció

Han de sol·licitar aquesta autorització els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament.

Els ajuntaments o altres administracions públiques i empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament i/o la seva zona de servitud establerta al RMAAR han de sol·licitar prèviament autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres d'acord amb el Títol 3 del RMAAR.

Terminis

Abans d'iniciar les obres s'haurà d'haver sol·licitat i obtingut l'autorització d'afecció a la xarxa metropolitana.

Requisits

Per demanar aquesta aquesta autorització, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació requerida al mateix i el comprovant de pagament de la taxa.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització d'afecció a la xarxa metropolitana de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

A més a més, els imports corresponents a la inspecció obligatòria per part d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, que realitzarà durant l'execució de l'obra, seran establerts per aquesta i abonats per l'executor de les obres, abans de l'inici, a aquesta mateixa empresa. 

Com es paga la taxa?

El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'inici d'aquesta pàgina.

  • L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries. 
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja