Autorització per difondre i exhibir publicitat des de l'interior o exterior dels taxis

Tornar

Els taxis metropolitans poden portar publicitat a l'interior i a l'exterior, tant en un suport situat a la part superior del vehicle com a les portes laterals davanteres.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Vehicles
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

Els vehicles autotaxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona poden exhibir publicitat a l'interior i a l'exterior, tant en un suport a la part superior del cotxe com a les portes davanteres, tal com estableix la norma complementària III del Reglament metropolità del taxi i la seva modificació aprovada pel Consell Metropolità de l'AMB el 2 de juliol del 2013.

En el cas de publicitat exterior a les portes laterals davanteres, l'aplicació dels anuncis s'ha de fer amb un material de vinil o similar i amb una mida màxima de 60 per 45 centímetres.


A qui va dirigit

Als titulars o administradors de llicències i/o persones, agrupacions o col·lectius previstos a l'article 7 de la Llei 9/2000 de publicitat dinàmica.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

L'autorització anual signada per la Gerència de l'IMET caduca, en tot cas, el dia 31 de desembre de cada any.

Puja

Taxes

L'import de la taxa és de 4 € per vehicle i per campanya publicitària.

Cada campanya publicitària tindrà una data d'inici i una data de finalització dintre de l'any de vigència d'aquesta ordenança.

S'entendran campanyes publicitàries diferents les que s'exhibeixin en més d'un suport.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han de sol·licitar a l'IMET l'autorització per exhibir publicitat al vehicle i l'autorització de suports publicitaris.

Autorització per difondre i exhibir publicitat a l'interior i/o exterior del taxi:
Cal presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud d'autorització on s'especifiqui la relació de la llicència o llicències que portaran la campanya.
 • Memòria descriptiva del contingut de la campanya i duració
 • Fotocòpia de l'autorització del suport publicitari emesa per la Gerència de l'IMET.
Abonar la taxa corresponent per llicència.

Autorització de suports publicitaris interiors i/o exteriors del taxi:
Cal presentar la documentació següent:
 • Sol·licitud d'autorització
 • Original i fotocopia deis estatuts de l'empresa
 • Original i fotocopia de DNl del responsable de l'empresa
 • Memòria descriptiva del suport de publicitat exterior o interior
 • Material gràfic del suport publicitari
 • Descripció i indicació gràfica sobre la zona d'ubicació en el vehicle
 • Certificat d'homologació de la Generalitat de Catalunya
 • Declaració expressa de l'empresa per la qual el suport de publicitat compleix amb la normativa de seguretat vial i amb la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de publicitat dinàmica de Catalunya.
Abonar la taxa corresponent.

Puja

Resposta de l'Administració

Autorització per difondre i exhibir campanyes de publicitat:
Termini per resoldre:

 • Ordinari: 7 dies
 • Màxim: 2 mesos
Sentit del silenci administratiu: estimatori.

Autorització de suports publicitaris per col·locar a l'interior o a l'exterior:
Termini per resoldre:
 • 3 mesos
Sentit del silenci administratiu: estimatori

Puja