Autorització de tractament de residus a plantes metropolitanes

Tornar

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària per sol·licitar l'autorització de tractament de residus a les plantes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Residus
Sub-Subtema:
Autorització de tractament de residus
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus

Sol·licitud d'Autorització de tractament de residus en plantes de l'AMBEn línia

Tramitar

Model fracció restaEn línia

Descarregar

Model fracció envasosEn línia

Descarregar

Model fracció orgànica envasosEn línia

Descarregar

Model fracció orgànica genèricEn línia

Descarregar

Model fracció orgànica restaEn línia

Descarregar

Model fracció orgànicaEn línia

Descarregar

Descripció

L'AMB és l'administració que gestiona el tractament de residus municipals i de residus procedents de la recollida segregada que es realitza en diversos punts del territori, no adscrits als serveis de recollida municipal, i que reuneixen les condicions per a ser qualificats com a municipals, d'acord amb la definició de l'art. 3.3 a) del vigent Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.

A qui va dirigit

A tot aquell productor, dipositari i/o transportista, posseïdor de residus procedents de la recollida segregada en diversos punts del territori no adscrits als serveis de recollida municipal i que reuneixen les condicions per a ser qualificats com a municipals.
I a més, aquests, tenen l'obligació de realitzar un tractament d'aquests residus, segons estableix la llei, i la intenció de realitzar-lo en una instal·lació de tractament de residus metropolitana, al preu públic vigent en el moment de la descàrrega.

Terminis

L'autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar les descàrregues dels residus.

L'autorització de les descàrregues és un procés que pot durar més de dues setmanes, per tant, l'AMB no pot donar serveis de tractament d'urgència a empreses no autoritzades prèviament.

En cas de renovació, dos mesos abans de la data de finalització de l'autorització vigent.

Puja

Taxes

El tractament de residus a les instal·lacions metropolitanes està subjecte als preus públics vigents en el moment de la descàrrega.

Pels residus orgànics:

  • El preu públic es determinarà en funció del percentatge d'impropis del residu.
  • En cas que no s'aporti una caracterització, es considerarà el màxim percentatge d'impropis.

Puja