Al·legacions al document de l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità

Tornar
Estat:
Fora de termini
Tema:
Territori
Responsable AMB:
Servei de Redacció del Pla director

Informació prèvia

Descripció

Mitjançat aquest tràmit podeu presentar una al·legació sobre el document d'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità.


A qui va dirigit

A qualsevol persona física o jurídica interessada.


Terminis

Fins el 29 de desembre de 2023.

Puja

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 31/2010 de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Si voleu presentar la vostra al·legació presencialment, cal que lliureu el formulari d'Instància genèrica a l'oficina del Registre de l'AMB.

Carrer 60, núm. 19 Planta Baixa, Local | 08040 - Zona Franca - Barcelona

Puja

En línia

Podeu presentar les vostres al·legacions a través de la instància d'al·legacions al document de l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità.

Per fer aquest tràmit electrònicament cal identificar-se amb certificat digital o idCAT mòbil.

En cas de fer-ho en representació d'un tercer, cal aportar el document acreditatiu de la representació, acompanyat, si escau, de les còpies dels documents acreditatius de la identitat (article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).