84/17 - CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS PER A LA REVISIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'HABITATGES AL SECTOR LES BATERIES-TURÓ DEL SASTRE, PARCEL•LA 18C AL MUNICIPI DE MONTGAT

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
Revisió i actualització del projecte: 1 mes / Direcció d'obres: la pròpia de les obres, estimat 20 mesos. / Fase postvenda: la pròpia del termini de garantia, estimat 24 mesos.
Pressupost de licitació:
292.434,73 € sense IVA

Data de l'última modificació 22.05.2018 / 08:35

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
04.12.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
04.12.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Tramesa anunci licitació al DOUE: 25 d'octubre de 2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari. Fins a 3.500,00 €

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
31.10.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:431809-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
02.11.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017020837.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de plens
Data i hora d'obertura:
20.12.17 13:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
31.01.18 9:30

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de plens
Data i hora d'obertura:
20.12.17 13:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
31.01.18 9:30

Altres informacions

Data enviament anunci licitació al DOUE: 25 d'octubre de 2017.

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
FRANCISCO FERNANDEZ, ARQUITECTE
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
FRANCISCO FERNANDEZ, ARQUITECTE
Data de formalització de contracte:
16.03.18

Renúncia desestimació