Formulari de subscripció

Tornar
Formulari de subscirpció a procediments

Adreça electrònica

*

Procediments a subscriure's

CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS PER A LA REVISIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'HABITATGES AL SECTOR LES BATERIES-TURÓ DEL SASTRE, PARCEL•LA 18C AL MUNICIPI DE MONTGAT
Tots els procediments de l'entitat
Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.