Títol I

Organització

Article 5

Consell Metropolità

El Consell Metropolità és integrat per tots els alcaldes de cada municipi de l'àmbit metropolità i els regidors elegits pels municipis. Aquestes persones reben la denominació de consellers metropolitans.