Els serveis

Informació de serveis públics de l'AMB a disposició dels ciutadans i persones jurídiques (empreses i entitats privades)

Espai públic
 • Manteniment i neteja de les platges metropolitanes (excepte les del municipi de Barcelona)

Què fem?
Neteja de la sorra i manteniment i ampliació dels equipaments i del mobiliari de platges.
Més informació sobre gestió i serveis 

Àrea responsable: Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Espai Públic.

Canals de comunicació i participació:
Espai web Platges
App Infoplatges
Formulari de comunicació sobre platges
Enquesta ocupació i satisfacció dels usuaris de platges 

 

 • Manteniment i gestió de la xarxa de parcs metropolitans  

Què fem?
Manteniment integral dels parcs, que inclou la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions d'aigua i llum, els paviments i els elements construïts.
Més informació sobre gestió i serveis 

Àrea responsable: Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Espai Públic.

Canals de comunicació i participació:
Espai web Parcs
App Infoparcs
Enquesta 2015 als usuaris dels parcs AMB

 

Habitatge
 • Promoció d'habitatges amb protecció oficial

Què fem?
Promoció i edificació d'habitatges amb protecció oficial als municipis metropolitans.

Organisme responsable: Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial.

Canals de comunicació i participació:
IMPSOL 
impsol@amb.cat

Residus
Serveis de prevenció i gestió de residus.

 

 

 

Mobilitat i transport públic

L'AMB és competent en planificació de la mobilitat metropolitana i de la xarxa de transport públic urbà amb autobús i metro, promoció de la mobilitat sostenible, gestió del sistema de tarifació social, servei Bicibox, etc.

Aigua
 • Subministrament domiciliari d'aigua potable

Què fem?
L'AMB té competències del servei de distribució d'aigua potable fins al consumidor, les quals realitza mitjançant concessions amb 9 empreses subministradores

Àrea responsable: Àrea de Medi Ambient AMB. Direcció de Serveis de Cicle de l'Aigua.

Canals de comunicació i participació:
Directori de webs de les companyies subministradores

 

 

 • Bonificació en el rebut de l'aigua per raons socials i ecològiques

Què fem?
Aprovació dels criteris de tarifació social i progressivitat ecològica, que tenen en compte la capacitat econòmica de les persones, aplicat en la factura de les companyies subministradores.

Àrea responsable: Àrea de Medi Ambient AMB. Direcció de Serveis de Cicle de l'Aigua

Canals de comunicació i participació:
Sol·licitud de bonificació en el rebut de l'aigua per raons socials i ecològiques
Directori de webs de les companyies subministradores

 

 

Autoritat ambiental
 • Servei d'intervenció administrativa com a Autoritat ambiental

Què fem?
Autoritzacions sobre el vector aigua
Informe integrat Ponència Metropolitana Avaluació Ambiental

Àrea responsable: Àrea de Medi Ambient AMB. Direcció de Serveis Ambientals.

Canals de comunicació i participació:
Autoritat ambiental
Cercador tràmits

Educació ambiental
 • Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat "Compartim un futur"

Què fem?

Activitats educatives i visites a instal·lacions ambientals per a adults, gent gran, famílies i entitats de lleure com casals i esplais. Activitats pedagògiques per a escoles.

Àrea responsable: Àrea de Medi Ambient. Direcció de Serveis Ambientals

Canals de comunicació/participació:
Educació ambiental
Blog Compartim un futur
Butlletí
Guia didàctica de recursos educatius
Assessorament i reserves
Tel. 682 90 62 45

 

 • Jugatecambiental

Què fem?
Espais d'aprenentatge mediambiental basats en el joc i activitats educatives als parcs, les platges i rius metropolitans.

Àrea responsable: Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Espai Públic.

Canals de comunicació i participació:
Jugatecambiental
App Infoparcs
Butlletí Parcs, platges i rius

 

Cartografia
 • Geoportal i geoserveis de cartografia 

Què fem?
L'AMB elabora i actualitza una base topogràfica del territori metropolità i ofereix els següents serveis:
Geoportal de cartografia: consulta, visualització i descàrrega de mapes topogràfics, ortofotos, etc
Geoserveis: productes cartogràfics com a serveis web

Àrea responsable: Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Urbanisme.

Canals de comunicació i participació:
Cartografia
geoportalcartografia@amb.cat 

 

 

 • Geoportal i geoserveis de planejament urbanístic del refós de l'AMB

Què fem?
Geoportal de planejament
Geoserveis de planejament: productes de planejament urbanístic com a serveis web.

Àrea responsable: Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Urbanisme.

Canals de comunicació i participació:
Urbanisme
geoportalcartografia@amb.cat

 

 

Laboratori
 • Laboratori ambiental de l'AMB

Què fem?
Servei d'anàlisi de paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals; de paràmetres químics i físics de mostres de residus i sòl d'instal·lacions per a la gestió de residus, i anàlisi de contaminants atmosfèrics per a diverses xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.
Serveis d'anàlisi

Àrea responsable: Àrea de Medi Ambient AMB.

Canals de comunicació i participació:
Laboratori
laboratori@amb.cat
Tel. 93 633 09 13