Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana

Tornar

Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana
  • Tema: Convivència i seguretat urbana, IERMB
  • Data de publicació:
  • Autor: Marta Murrià, Carles González
  • Col·laboradors: Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll
  • Informe sobre l'estat de la seguretat ciutadana

    Descarregar

Descripció

El present informe ofereix l'explotació dels resultats de l'Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 2017 (EVAMB 2017). El document està estructurat en quatre grans capítols d'acord amb els objectius d'anàlisi de l'enquesta:
- La mesura de la victimització, els fets delictius i el comportament denunciador.
- L'opinió de la població sobre la policia.
- La construcció social de la seguretat.
- Els problemes al barri i les relacions de convivència i conflicte.