Resolucions amb rellevància pública

En aquest espai podreu trobar aquelles resolucions administratives que han dictat els òrgans de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb una especial rellevància pública.

Data Expedient Resolució (síntesi del contingut) Documentació 
25/10/16 1134/2016 Acord del Consell Metropolità (CM) pel qual es desestima recurs de reposició interposat per ABEMCIA S.A. contra els Acords del CM de 26/07/16 en relació a la revisió de tarifes de subministrament d'aigua potable per a 2016. Doc 1597/16
26/07/16 1134/2016 Acord del Consell Metropolità pel qual s'aprova la revisió de tarifes de subministrament d'aigua potable per a l'any 2016 en els municipis on presta aquest servei ABEMCIA S.A. Doc 1167/16
Annex 1
26/07/16 1134/2016 Acord del Consell Metropolità pel qual es desestima la sol·licitud presentada per ABEMCIA S.A. sobre la revisió de tarifes de venda a distribuidors de diferents municipis. Doc 1168/16
28/04/16 2914/2015 Conveni de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord Conveni
24/11/15 2393/2015 Acord del Consell Metropolità pel qual s'aproven les tarifes del taxi per a l'any 2016. Doc 1762/15
06/11/12 2818/2012 Acord del Consell Metropolità pel qual s'aprova definitivament l'establiment i prestació del servei del cicle integral de l'aigua, l'establiment del sistema de gestió d'aquest servei mitjançant societat amb capital social mixt i els estatuts d'aquesta nova societat. Doc 20894/12
24/07/12 2818/2012 Acord del Consell Metropolità pel qual s'aprova inicialment l'establiment i prestació del servei del cicle integral de l'aigua, l'establiment del sistema de gestió d'aquest servei mitjançant societat amb capital social mixt i els estatuts d'aquesta nova societat. Doc 16906/12