Cartoteca

Imatge de la cartoteca
Catalogació fons cartogràfic
S'està iniciant la catalogació del fons cartogràfic de les institucions metropolitanes. En concret, la Secció de Cartografia disposa d'un fons cartogràfic de milers de plànols en format analògic que s'estan escanejant i georeferenciant per tal de fer-los més accessibles als usuaris.