Informació sobre contractes prorrogats i resolucions

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Contractació pública
Data novetat:

Enllaç:
Pròrrogues i resolucions

Descripció

Actualització de les relacions de contractes prorrogats i resolucions de contractes