Declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Data novetat:

Enllaç:
Habitatge tens

Descripció

Inici del procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per tramitar administrativament la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens als municipis metropolitans.

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana de Barcelona és competent per fer aquesta declaració, sempre que els municipis li ho sol·licitin. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils (del 25 de maig al 7 de juny) de consulta i audiència per als 27 municipis que han sol·licitat la tramitació fins aquest mes de maig del 2021.