Actualitzada la informació sobre el pressupost de l'AMB

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Gestió pressupostària i finances
Data novetat:

Enllaç:
Pressupost

Descripció

Ja es pot consultar la informació actualitzada sobre l'estat d'execució (ingressos i despeses), evolució del deute financer i modificacions de crèdits del pressupost de l'AMB, a data 30 de juny de 2019.