METROPOLIS

Logo Metropolis
METROPOLIS, associació mundial de les grans metròpolis
Fitxa tècnica
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible

Descripció

La missió de Metropolis és afavorir la cooperació internacional i els intercanvis entre els seus membres: els governs locals i metropolitans de les grans ciutats. A més, és portaveu dels interessos de les metròpolis als fòrums internacionals.

L'objectiu principal de Metropolis és controlar millor el procés de desenvolupament de les àrees metropolitanes i millorant, així, el benestar dels ciutadans. Per aconseguir-ho, representa les regions i les àrees metropolitanes a escala mundial, i és reconeguda com un dels principals representants per part de grans organitzacions internacionals com l'ONU, WHO o el Banc Mundial, entre altres.

Objectius:
  • Incrementar l'intercanvi de coneixements, experiències i polítiques aplicades entre membres i col·laboradors per enfortir les capacitats institucionals.
  • Enfortir la influència mundial dels governs metropolitans, en col·laboració amb altres associacions de governs locals, organitzacions internacionals i societat civil (empreses, universitats, ONG).
  • Ampliar els membres de Metropolis per buscar un equilibri entre la seva missió internacional i les iniciatives regionals.

Projectes desenvolupats per la xarxa en els quals participa l'AMB:

  • Clima Metropole+: aquest projecte és una iniciativa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Metropolis en cooperació amb els seus socis de Berlín, Liverpool i Gran Lió. L'objectiu de la iniciativa és intercanviar experiències i generar coneixement sobre adaptació al canvi climàtic. 
Enllaços relacionats
Programes o projectes relacionats