Educació per a la ciutadania global

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació i educació pera a la ciutadania global (ECG)

Cartell de la campanya Ciutats defensores dels drets humans
Fitxa tècnica
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Zona d'actuació:
Amèrica central, Europa, Mediterrània-Màixriq
Tema:
Cicle de l'aigua, Educació per la Justícia Global, Persones refugiades
Finançament:
  • AMB: 37.000,00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

La finalitat del conveni és enfortir la col·laboració concertada entre l'AMB i el FCCD, fomentar l'actuació municipalista de l'AMB amb ajuntaments metropolitans i donar suport econòmic per promoure accions solidàries i de progrés en projectes de cooperació internacional, d'educació per a la ciutadania global i iniciatives de treball conjunt. Els quatre projectes executats són els següents:

1. Aigües compartides: gestió urbana per a la gestió integral dels recursos hídrics a la regió trifini de Guatemala, El Salvador i Hondures (Fase IV)

El projecte se centra a millorar el servei d'aigua per al consum humà en àrees urbanes de tres països (zona fronterera entre Guatemala, Honduras i El Salvador) a través de diferents enfocaments simultanis: millorant els mètodes de gestió i administració per a una prestació eficient dels serveis públics; sensibilitzant i promovent la participació ciutadana per a un ús racional de l'aigua; millorant la infraestructura dels sistemes d'aigua potable i articulant una aliança trinacional amb enfocament de conca per a la gestió sostenible del riu Lempa.

2. Diagnòstic sobre la gestió urbana de residus al nord de Jordània

Jordània és un dels països que ha rebut un gran volum de persones refugiades, cosa que ha desbordat les capacitats d'acollida de les seves estructures municipals, regionals i nacionals. El projecte  pretén millorar les capacitats dels governs locals jordans en matèria de gestió pública dels residus.
El projecte s'insereix en la Campanya Món Local Refugi endegada pel FCCD per tal de donar resposta a la crisi humanitària que pateixen les persones refugiades procedents del Pròxim Orient.

3. Ciutats Defensores dels Drets Humans

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions i entitats, que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans.
El projecte busca conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat i oportunitat d'integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.

4. Enfortiment de la governança del FCCD

El projecte desplega les directrius del Pla estratègic 2017-2020, que ha de permetre al Fons esdevenir una entitat de serveis per als ens locals socis en aquells aspectes en què pot ser una eina útil per a les seves polítiques públiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, adaptat a la diversitat de necessitats i realitats del mapa municipalista català, i que aporti el valor afegit que li permeti consolidar el seu lloc en el divers mapa d'actors públics de cooperació existents a Catalunya.