Comunitat de Malal

Imatge de la Comunitat de Malal
Sanejament  rural: capacitació i construcció d'unitats bàsiques sanitàries en la comunitat de Malal de la província del Cañar a l'Equador.
Fitxa tècnica
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona

SED-CATALUNYA (Solidaritat, Educació,Desenvolupament)

Fundación para el Desarrollo Humano (FUNDEHU)
Zona d'actuació:
Amèrica del Sud-Zona Andina . Equador
Tema:
Cicle de l'aigua
Pressupost:
13.363,00 €
Finançament:
  • AMB, SED-CATALUNYA i FUNDEHU

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte ha permès la construcció de 9 unitats bàsiques sanitàries (per 8 famílies i una escola) a les comunitats indígenes i mestisses de la província del Cañar, a l'Equador amb l'objecte de millorar la qualitat de vida dels seus habitants proporcinant-los serveis de qualitat que milloressin els seus hàbits i pràctiques sanitàries per tal de disminuir les malalties diarreiques i respiratòries que afecten, principalment, la població infantil.
On