Barranco de bolsillo a la metròpolis: espai públic per a la sostenibilitat dels barrancs de la Ciudad de Guatemala

Guatemala
Fitxa tècnica
Socis:

Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO).

Zona d'actuació:
Amèrica central . Guatemala
Tema:
Espai públic
Pressupost:
82.000,00 €
Finançament:
  • 82.000,00 €

Estat:
Iniciat

Descripció

L’any 2019, amb el doble repte d’abordar l’escassa disponibilitat d’espais públics i d’incorporar els barrancs en el contínuum del territori com a espais verds, FUNDAECO i la Municipalitat de Guatemala, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, defineixen i implementen el concepte de barranco de bolsillo. L’objectiu del model és potenciar espais públics verds equitatius, inclusius, segurs i sostenibles generant un verd urbà continu i replantejant espais de barranc que històricament havien estat negligits. Per fer-ho, es va organitzar un procés participatiu per dissenyar un parc ecològic amb el concepte de barranco de bolsillo i es va treballar en un model reproduïble en altres municipalitats de l’àrea metropolitana i, fins i tot, en altres ciutats intermèdies i emergents.

El present projecte té com a objectiu convertir un barranc en una infraestructura verda a la municipalitat de Mixco (àrea metropolitana de Guatemala) per a la provisió d’espai públic i la generació de serveis ecosistèmics. Aquesta proposta parteix de l’experiència del projecte anterior i fa un èmfasi especial en la promoció i el reconeixement dels drets ambientals a les zones urbanes i en la difusió dels valors ecològics dels barrancs.

La intervenció preveu reproduir el model de barranco de bolsillo i garantir el dret a l’espai públic als habitants del municipi. D’aquesta manera, els subjectes de dret són els habitants de Mixco, particularment els de les zones on s’ubiquen els parcs i els de les colònies i els barris del voltant.

En totes les accions i processos s’incorpora l’enfocament de drets, gènere, diversitat, sostenibilitat ambiental i governança democràtica, elements necessaris per assegurar un impacte positiu al territori.

Amb aquest projecte es contribueix a garantir el dret a un ambient sa, el dret a la ciutat, així com la Nova Agenda Urbana, els drets econòmics, socials i culturals (DESC) i la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), entre d’altres. Així mateix, es contribueix als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents: ODS 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”, ODS 15 “Vida d’ecosistemes terrestres”, ODS 13 “Acció pel clima” i, de manera transversal, també els ODS 3 “Salut i benestar” i 5 “Igualtat de gènere”.