Barranco de bolsillo: proposta innovadora per a la sostenibilitat dels barrancs de la Ciutat de Guatemala a través de la participació ciutadana i la diversificació de l'espai públic

Barranco
Fitxa tècnica
Socis:

Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO).

Municipalidad de Guatemala.

Zona d'actuació:
Amèrica central . Guatemala
Tema:
Espai públic
Finançament:
  • AMB: 70.000,00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L’objectiu principal del projecte és contribuir a generar un model i una pràctica per incorporar els barrancs a la metròpolis com a espai públic ciutadà inclusiu, equitatiu, segur i sostenible a la Ciutat de Guatemala.

La Ciutat de Guatemala té una població resident d’1,8 milions d’habitants i una població flotant d’1,7 milions que accedeix diàriament a l’urbs. En menys de 15 anys ha duplicat la població, i la tendència per als anys vinents és continuar creixent.

Pel que fa als espais naturals, la ciutat està formada en un 42 % per barrancs, que contenen conques i microconques que s’interconnecten amb rius, llacs, llacunes i el mar. En les darreres dècades, els barrancs i els seus ecosistemes han sofert danys i problemes greus a causa de la contaminació, la falta de tractament dels residus, l’ocupació formal i informal, l’erosió i la desforestació, i alguns s’han convertit en abocadors clandestins.

Aquesta situació planteja la necessitat de trobar i desenvolupar noves estratègies que facin partícips els barrancs en el desenvolupament de la ciutat i la metròpolis i que s’incorporin com a espais d’inclusió, equitat i sostenibilitat per avançar en el dret a la ciutat.

En el projecte es conceptualitza el barranco de bolsillo i es construeix i se sistematitza un model. Els barrancs són elements característics de la morfologia de la Ciutat de Guatemala i durant dècades s’han considerat barreres trencadores del territori urbà, raó per la qual han estat històricament negligits, s’han vist greument degradats per la contaminació, l’erosió i la desforestació i han estat utilitzats com a abocadors clandestins d’escombraries i aigües residuals o bé ocupats il·legalment. A través de la proposta “Barrancos de bolsillo” i el present projecte, es volen recuperar aquests barrancs amb la participació de la ciutadania i transformar-los en espais inclusius, equitatius i sostenibles que potenciïn la connectivitat i augmentin la provisió d’espais públics i àrees verdes.

Posteriorment, s’implementa un projecte pilot a la Ciutat de Guatemala, amb la participació activa de la municipalitat i FUNDAECO i la implicació de grups ciutadans i la comunitat, així com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través d’una metodologia participativa que facilita l’apropiació, l’ús i el manteniment de l’espai un cop rehabilitat.