Amèrica és femení

Cartell Amèrica és femení

Amèrica és femení

Fitxa tècnica
Socis:

Entitat promotoraCasa Amèrica Catalunya 
Soci: Àrea Metropolitana de Barcelona
Col·laboradors: Generalitat de Catalunya; Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo; Ajuntament de Barcelona; Diputació de Barcelona; Fundació AbertisObra Social la CaixaAGBAR Fundació

Zona d'actuació:
Tema:
Educació per la Justícia Global
Pressupost:
33.000€
Finançament:
  • AMB: 18.000€

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L'objectiu general del projecte ha estat donar a conèixer els principals assoliments i aprenentatges de les dones a l'Amèrica Central i del Sud, a través del testimoniatge de les experiències de dones rellevants de diferents països que, des del seu rol de lideratge, han exposat la seva perspectiva en la governança global, social, local i metropolitana.

Les jornades han visibilitzat l'impacte de les polítiques públiques locals pel que fa l'equitat de gènere i els drets individuals i col·lectius de les dones.