ACR+

Logo ACR+
Associació de Ciutats i Regions pel Reciclatge i la gestió sostenible dels recursos (ACR+)
Fitxa tècnica
Tema:
Cicle dels residus

Descripció

L'ACR+ és una xarxa internacional de ciutats i regions que comparteixen l'objectiu de promoure el consum responsable i intel·ligent de recursos i la gestió sostenible de residus urbans a través de la prevenció en l'origen, la reutilització i el reciclatge.

És una xarxa en constant creixement, que agrupa prop de 100 entitats, autoritats locals i regionals principalment, així com xarxes nacionals d'autoritats locals que representen al voltant de 1.100 municipis.

ACR+ és una xarxa oberta a altres actors clau en el camp de la gestió sostenible de recursos-productes-residus, com les ONG, institucions acadèmiques o organitzacions privades.

Objectius:
  • Contribuir, a escala europea i internacional, a la prevenció i a la gestió racional dels residus des del punt de vista ecològic i econòmic, per promoure el desenvolupament sostenible.
  • Contribuir a tancar el cicle de matèries primes primàries i secundàries (recursos, productes, residus) promovent la reducció del consum de recursos i una distribució equitativa d'aquests.
  • Promoure la transició des d'una economia en cadena cap a una economia circular per aconseguir una utilització més eficient dels recursos.
  • Crear i mantenir una xarxa d'intercanvi d'informació en temes de prevenció, recollida selectiva i reciclatge de residus urbans.
  • Fomentar l'harmonització de conceptes, definicions i estàndards en el camp dels residus, recursos i productes.
  • Promoure la creació d'acords entre diferents actors.
  • Ajudar les autoritats públiques a desenvolupar les seves habilitats i experiència amb relació a normatives sobre residus-productes-recursos.
  • Fomentar accions pràctiques en gestió de residus i consum responsable.
Enllaços relacionats