SMART-MR Final Web-conference

Transforming European Metropolitan Regions. Smart mobility for better liveability

11.26/27.2020 | 10 - 13.30 am

Link to the conference: https://us02web.zoom.us/j/85365699820?pwd=VFgxNkFvMElaOE9KMVVoN2dpd1ZXQT09

Registration closed

  • Logo Smart MR

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.