11.4 Presentació de les pantalles inicials de les apps de l'AMB

Tornar
Exemples de pantalles inicials (splashscreens) d'apps de l'AMB.

Presentació de les pantalles inicials de les apps
Prova: $provaURL