13.5 Vestuari Medi Ambient

Capítol dedicat al vestuari del personal de Medi Ambient de l'AMB.