1.4.4 Versió en positiu i negatiu

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc s'aplicarà la versió en negatiu.
Aquí es mostra un exemple de marca de servei AMB en la seva versió a color en positiu i en negatiu.

! Utilitzarem com a exemple per aquest capítol la marca Parcs, però la resta de serveis segueixen la mateixa normativa.


* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.