1.1.3 Colors corporatius

Aquests són els colors corporatius principals de l'AMB i les seves referències en quadricromia, RGB, HTML i RAL.