8.C.1.1 Senyals d'ús general

Tipologies de senyals d'ús més habitual per al Parc Riu Llobregat:

A1: Monòlit informatiu
A les principals entrades de l'àmbit fluvial
Fusta: castanyer massís
Mides: 2000×550×300 mm

A2: Monòlit orientatiu
A punts estratègics dels nuclis urbans
Fusta: castanyer massís
Mides: 1700×550×300 mm

A3: Fita quilomètrica
Als camins dels marges del riu
Fusta: castanyer massís
Mides: 550×500×300 mm

A4: Element direccional
A punts estratègics dels nuclis urbans