8.A.4.1 G-240 Senyal d'accés

Tornar
En aquesta pàgina es mostren les mides i especificacions dels senyals d'accés. El nom dels parcs pot ocupar una, dues o tres línies. En qualsevol cas, la posició dels altres elements del panell es manté. La llegenda del mapa serà fixa. Únicament s'haurà de variar l'angle de gir de la brúixola segons l'adreça del nord.

Aquells casos en els quals el nombre de pictogrames de serveis i normes d'ús superin els 18, es passaran a utilitzar dues columnes, tal com s'indica en aquesta pàgina.

Els logotips dels municipis signataris es disposaran horitzontalment mantenint la distància entre ells de 73mm. La proporció entre ells s'establirà a partir de l'altura, encara que mantenint sempre una proporció visual. El logotip de l'Àrea Metropolitana de Barcelona quedarà sempre a la dreta. En cas d'haver-hi més de quatre logotips es reduiran de grandària fins que càpiguen horitzontalment, mantenint sempre una distància de respecte entre ells.

Prova: $provaURL