9.5 Elements de comunicació

9.5.1 Context de rètol estàndard 300x300 cm


 

9.5.1 Context de rètol estàndard 150x150 cm