9.2 Graella

9.2 Graella

La graella és un sistema format per quadrats de la mateixa mida, que anomenem quadrats X. La graella ajuda a situar quatre o cinc caixes de diferents mides on s’han d’incloure els textos i imatges que es volen comunicar. És un sistema flexible amb un gran nombre de variacions.

A l’hora de dissenyar un rètol nou s’ha de tenir en compte que la graella ha d’estar formada per 30 quadrats X en el seu eix horitzontal. L’eix vertical és variable, però sempre que sigui possible ha d’estar format per un nombre enter de quadrats X.