Descarrega't el manual

 • false
  Tècnic
  Bicivia
  Tema:
  AMB
  Públic:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Tipus:
  Tècnic
  Format:

15.5.1 Aplicació gràfica als senyals

El senyal vertical es divideix en franges de 464×280 mm. Els dos colors blaus s'alternen per ordenar la informació.

Aplicació gràfica
La primera franja, sempre amb fons de color blau 1, inclou el símbol i el nom de la Bicivia.

Senyals 6

A partir de la segona franja, que sempre anirà amb fons de color blau 2, se senyalitzen les diferents direccions que es poden prendre i els municipis que s'hi troben. En aquest cas, la franja l'ocupa una sola població amb un nom que ocupa dues línies. Perquè les fletxes direccionals de cada franja estiguin alineades òpticament entre si, cadascuna té una alineació pròpia. En aquest cas, la fletxa assenyala a la dreta.

Senyals 7

La tercera franja, sempre anirà amb fons de color blau 1. En aquest cas hi trobem dues poblacions amb noms que ocupen una línia. Per tal de diferenciar aquest cas de l'anterior, se n'augmenta l'interlineat. Les fletxes en diagonal tenen les mides assenyalades en aquest exemple.

Senyals 8
En aquest cas, la franja l'ocupa una població amb un nom que ocupa tres línies. Tractant-se d'una excepció, es redueix el cos de lletra i se n'obre el track, per facilitar-ne la llegibilitat.

Senyals 9

Exemple de franja amb fletxa vertical.

Senyals 10