12.2.10 Construcció de la icona

Aquestes són les proporcions dels elements que componen la icona.

El gruix de la línia de la icona/pictograma descriptiva serà "V", l'ample de l'asta vertical de la "B". S'utilitzen 3 colors: blanc, negre i blau.

Exemple d'icona d'aplicació mòbil amb el nom afegit a sota pel sistema