Expedient 1148/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de manteniment i explotació integral de la Bassa de St. Llorenç als t.m. de Gavà, Viladecans i St. Climent de Ll.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
AIGÜES DE BARCELONA, …
Termini de la pròrroga:
fins el 28/05/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
87.752,83 €
Prova: $provaURL