Expediente 1148/16

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei de manteniment i explotació integral de la Bassa de St. Llorenç als t.m. de Gavà, Viladecans i St. Climent de Ll.
AIGÜES DE BARCELONA, …
Prova: $provaURL