Un 48% de les empreses del territori metropolità té previst créixer el 2016, i un 23% ampliarà plantilla

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic

Un estudi certifica la gran diversitat de l'economia metropolitana, així com el seu poder importador i exportador. Les empreses es mostren optimistes de cara al futur, però demanen una simplificació administrativa i millores energètiques, temes que l'AMB recull en els seus programes.

Avui, Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, i Àngels Pont, directora del GESOP, han presentat l'estudi "L'abast del mercat de les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona: on compren i on venen". Aquest tipus d'estudis es realitzen per poder conèixer les necessitats de les empreses i establir prioritats a l'hora de dissenyar les polítiques socials i econòmiques de l'AMB.

Segons Collboni, "la realitat empresarial metropolitana és molt més compacta del que pot semblar a primera vista. Ara, des del govern metropolità, el nostre objectiu és crear una autèntica política econòmica que ajudi les empreses a ser més competitives".

Aquest estudi, concretament, ofereix una fotografia detallada, centrada en el territori metropolità, sobre la salut del teixit empresarial analitzant en quins mercats compren i venen els seus productes les empreses. També n'analitza el múscul importador i exportador i les expectatives de creixement en el futur.

L'estudi, realitzat pel GESOP, està fet ad hoc per al territori metropolità i és el resultat d'un procés molt exhaustiu, amb una mostra ponderada de 800 empreses consultades dedicades a la indústria, l'àmbit de la construcció i el sector serveis.

És el primer estudi d'aquestes característiques centrat en el territori més dens de Catalunya, on viu el 42% de la població en només el 2% del territori.

L'estudi revela que l'àrea metropolitana és un territori econòmicament molt variat. Aquesta economia tan diversa fa que, en 636 km2, s'hi puguin comprar i vendre tot tipus de productes i serveis. Per consegüent, les empreses metropolitanes compren i venen majoritàriament dins del territori metropolità, fet que aporta grans beneficis per a la implantació de noves empreses.

La gran activitat econòmica de les empreses metropolitanes, però, no acaba aquí. El poder exportador d'aquestes organitzacions és remarcable i ha anat creixent en els últims anys. Així, un 24% de les empreses exporten regularment els seus productes, mentre que un 21% n'importa d'arreu del món.

En general, el teixit empresarial metropolità mostra confiança en el futur. Pràcticament la meitat de les empreses consultades creuen que la seva activitat global creixerà durant el 2016, i un 40% espera, si més no, mantenir el mateix nivell. Igualment, un 93,7% mantindrà o augmentarà la seva plantilla, i un 94% espera mantenir o millorar el seu nivell d'exportacions.

L'AMB ha tingut en compte les millores que demanen les empreses del seu entorn per tal de ser més competitives, per potenciar-les en els seus programes de desenvolupament econòmic. Així, la preocupació de les empreses grans i mitjanes recau sobretot en l'energia i les telecomunicacions, mentre que les empreses més petites citen la simplificació dels tràmits administratius com la seva prioritat. En aquest sentit, l'AMB ja té en marxa diversos projectes per facilitar en gran mesura aquests tràmits, com ara l'aplicació web i mòbil per localitzar naus i solars industrials o la guia de serveis a empreses que ofereix, projectes que inclouen solucions de finançament, plans d'empresa i borses de treball, entre molts altres recursos. Totes aquestes eines es poden consultar a www.amb.cat.

Collboni també ha explicat que "L'AMB destinarà, entre 2015 i 2017, 15 milions d'euros del seu pressupost per realitzar actuacions en l'àmbit de les telecomunicacions i l'eficiència energètica dels polígons industrials, el sector que més exporta i que genera més valor afegit".