S'introdueixen rucs i cabres a les Muntanyes del Baix per adaptar els boscos metropolitans al canvi climàtic i la sequera

| Tema: Boscos

El bestiar pasturarà a la finca de Can Colomer després d’haver-hi fet diferents aclarides forestals per reduir-ne la massa arbòria
El projecte pretén avaluar i demostrar com el pasturatge i la gestió forestal tenen efectes positius sobre el territori en l’àmbit ambiental, econòmic i sociocultural

Aquesta setmana, un ramat de 40 cabres i 15 rucs ha començat a pasturar a la finca de Can Colomer, a les Muntanyes del Baix, en el marc del projecte europeu LIFE AgroForAdapt. Es tracta d’una prova pilot que té la silvopastura com a estratègia per fer més resilients els boscos metropolitans.

L’objectiu principal és promoure els sistemes agroforestals per adaptar el territori al canvi climàtic i als efectes que se’n deriven, com els incendis forestals o la sequera. La gestió forestal i la pastura tenen una triple missió: millorar l’estructura del bosc, adaptar els boscos als efectes negatius del canvi climàtic i reduir el risc d’incendis forestals.

L’actuació comprèn una superfície de 58 hectàrees forestals a la finca de Can Colomer, entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Gavà i dins de les Muntanyes del Baix, un sector molt afectat per la sequera que requereix gestió forestal adaptativa i corresponsabilitat entre els diferents agents del territori: administracions, propietaris i entitats.

Les principals intervencions són les següents:

 • Actuacions forestals diverses, com adevesaments o aclarides per reduir la densitat de la massa arbòria i estassades, que consisteixen a fer neteja selectiva del sotabosc.
 • Construcció d’instal·lacions per al bestiar, amb abeuradors, menjadores, un tancat i un cobert.
 • Introducció del ramat, que és propietat d’una cooperativa social anomenada GEDI, amb seu a Sant Climent de Llobregat.
 • Seguiment i monitoratge a través de diferents mesures per avaluar la resposta del territori en clau d’adaptació. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) hi anirà avaluant diferents paràmetres com la humitat, la temperatura, la biodiversitat o el creixement de la vegetació.

El projecte disposa d’un pressupost de 322.524 €, dels quals la UE n’aporta 122.559 € (un 38%). Està previst que finalitzi a finals de setembre del 2026. Al llarg d’aquests dos anys s’anirà fent un seguiment exhaustiu del resultats d’aquest pasturatge i dels treballs forestals fets prèviament

La finca de Can Colomer és un laboratori viu a l’aire lliure per comprovar l’eficàcia de la silvopastura, que també es porta a terme en altres finques de Catalunya, a Castella i Lleó i a França, en el marc d’AgroForAdapt.

 

Els beneficis i avantatges dels sistemes agroforestals

Els sistemes agroforestals que s’ha promogut a la finca de Can Colomer són la combinació de vegetació llenyosa (arbres i arbustos) amb activitat ramadera per obtenir beneficis de les seves interaccions.

Els principals beneficis que ofereixen aquests sistemes són els següents:

 • Més resiliència i millora de la biodiversitat.
 • Augment de la productivitat i rendibilitat. El sistema té més capacitat d’aprofitar la llum, l’aigua i els nutrients del sòl.
 • Promoció de l’economia circular a l’explotació. Per exemple, la trituració de restes de poda com a coberta seca o l’aprofitament energètic dels arbres.
 • Menor impacte de la sequera i de fenòmens meteorològics extrems. Els boscos, en reduir la densitat arbòria, milloren el balanç hídric, la vitalitat i la fructificació.
 • Reducció de la vulnerabilitat a incendis forestals, ja que disminueix l’acumulació i la continuïtat del combustible gràcies al doble efecte de consum i aixafament de la vegetació baixa que fa el ramat.
 • Augment de la fixació de carboni. Afegir pastura permet estabilitzar i incrementar el carboni orgànic del sòl i l’emmagatzematge a llarg termini en la fusta.

Gràcies a aquests beneficis, la necessitat de promoure els sistemes agroforestals s’esmenta explícitament en les principals normatives comunitàries dels últims anys, entre les quals destaquen: el Pacte Verd Europeu, el Reglament LULUCF, l’Estratègia 2050, les estratègies de bioeconomia, de biodiversitat i forestal, o l’Estratègia del Camp a la Taula, entre d’altres.

Programes o projectes relacionats
 • AgroForAdapt
  Zona d'actuació:
  Europa
  Tema:
  Canvi climàtic
  Estat:
  Aprovat
On
Marker
Sant Climent de Llobregat