S'engega la reforma del tram 4 de les avingudes Barcelona i València de Molins de Rei

Les obres, que duraran aproximadament vuit mesos, tenen un pressupost d'1.166.214,66 €.
El propòsit és potenciar la mobilitat a peu i convertir l'antiga N-340 en un eix urbà més pacificat i accessible

L'AMB comença les obres de reurbanització del tram 4 d'aquest eix viari, que comprèn des de la plaça de la Bàscula fins a la cruïlla amb els carrers de Menéndez Pelayo i de la Mariona

Aquest dimecres l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei han presentat públicament aquesta reforma.


Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, ha destacat "el fort compromís d'aquest govern amb la reforma i pacificació del trànsit de l'avinguda de Barcelona i l'avinguda de València". A més, ha assenyalat que "amb el projecte de reurbanització s'ampliaran les voreres i els metres de plataforma única, sumat a l'oportunitat de naturalitzar la vila, potenciar-la i dinamitzar-ne el comerç". 

Albert Gassull, director de Serveis d'Espai Públic de l'AMB, ha destacat que l'obra té un caràcter purament metropolità que consisteix en la integració d'una infraestructura amb el teixit urbà. Aquests projectes milloren la connectivitat, cusen el territori metropolità i solucionen el problema de la fragmentació.  

L'objectiu central de les actuacions és transformar l'antiga carretera N-340 en un veritable eix urbà i integrar-lo adequadament en el paisatge del municipi. Els objectius que es desprenen d'aquesta reforma i renovació de les avingudes són:

 • Millorar l'accessibilitat, seguretat i confort per als vianants. 
 • Incentivar la mobilitat a peu.
 • Millorar la qualitat ambiental i l'eficiència de les xarxes de serveis. 
 • Crear espais lúdics i d'estada per als ciutadans, amb especial atenció al disseny de la plaça de la Bàscula.
 • Millorar la compatibilitat de tots els usos presents (circulació d'autobusos, càrrega i descàrrega, ús cívic, etc.).
Les actuacions més rellevants que es portaran a terme són:
 • Ampliació de les voreres fins a una amplada de 4,50 m, adaptada a cada tram de l'avinguda.
 • Pavimentació de les voreres amb peça de formigó i nou asfaltat a la calçada.
 • Creació d'una franja de servei al costat muntanya de 2,20 m d'ample que tindrà diferents usos: càrrega i descàrrega, zona blava, reserves d'aparcament específiques, contenidors d'escombraries i parada de taxis.
 • Nova plantació d'arbres en ambdues voreres.
 • Instal·lació de nou mobiliari urbà (papereres, bancs, jardineres-banc, font, enllumenat) i reubicació de mobiliari existent (contenidors i parquímetre).
 • Substitució de les xarxes de subministraments que presenten deficiències o estan obsoletes.
El projecte s'executarà en dues fases: primer es faran les actuacions al costat riu i més endavant al costat muntanya. D'aquesta manera es garanteix que sempre hi haurà un carril obert al trànsit a l'avinguda Barcelona, que permetrà la circulació. 

Enllaços relacionats