)

Llum verda per incorporar un soci privat a Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)

| Tema: Acció de govern

El Consell Metropolità autoritza la licitació per incorporar un soci privat que transformarà l'actual operador metropolità d'habitatge de lloguer en una societat d'economia mixta. Aquesta licitació sortirà publicada al perfil del contractant d'HMB i estarà oberta durant dos mesos perquè empreses privades interessades puguin presentar les seves propostes. Es busca un soci privat amb voluntat de permanència que aporti capital necessari per cobrir els objectius fixats, coneixement en la promoció, construcció i capacitat per a la posterior gestió d'un parc d'habitatges de lloguer.

A més, la Junta General d'HMB aprova una ampliació de capital de 12 milions d'euros que subscriuran a parts iguals els actuals socis de l'operadora. L'AMB farà l'aportació de dues finques als municipis de Sant Boi de Llobregat i Montgat, mentre que l'Ajuntament de Barcelona aportarà 6 milions d'euros. 
Aquesta ampliació de capital ja va rebre la conformitat per part del Consell Metropolità i de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona els passats dies 18 i 13 de desembre, respectivament. Les administracions públiques garantiran sempre una participació en el 50% del capital.

Com va néixer HMB, Habitatge Metròpolis Barcelona i quina ha estat la seva evolució fins al moment actual?

Març 2018: naixement d'Habitatge Metròpolis Barcelona  (HMB)

HMB Metròpolis Barcelona esdevé una realitat el 19 de març de 2018 quan l'AMB signa la constitució definitiva del nou operador metropolità, amb la missió de construir un parc d'habitatge de lloguer protegit i poder influir així en un mercat metropolità amb preus cada vegada més inassequibles.
L'objectiu és construir 4.500 pisos de lloguer protegit en 10 anys.
La constitució del nou organisme té la intenció inicial d'incorporar un soci privat i esdevenir així una societat d'economia mixta.


• Abril 2018: l'Ajuntament de Barcelona entra a formar part d' HMB com a soci

El Consell Metropolità del 24 d'abril ofereix a l'Ajuntament de Barcelona la compra del 50% del capital d'Habitatge Metròpolis Barcelona. Aquesta entrada del consistori es fa efectiva el juliol del 2018.
Segons aquest acord, l'Ajuntament adquireix 30 accions de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA per un import de 30.000 €.


• De juliol a setembre 2018: consulta preliminar per sondejar el mercat

L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona sondegen el mercat per buscar el partner privat. El Consell Metropolità del 25 de juliol presenta el llançament d'una consulta preliminar de mercat per completar el disseny del nou operador i per rebre les aportacions de diferents empreses privades que estiguin actives en el mercat. El contingut d'aquesta consulta recull les opinions del sector sobre el model de gestió i el pla d'inversió des del punt de vista econòmic, mercantil, contractual i jurídic.


• De setembre a desembre 2018: redacció del plec tècnic

El 28 de setembre del 2018 s'acaba el termini perquè les empreses privades presentin les seves aportacions. A partir de la recopilació d'aquestes propostes, HMB procedeix a redactar el plec de condicions tècniques que ha de regir la selecció del soci privat.


• Gener 2019: aprovació i inici de la licitació del partner privat

El Consell metropolità del 29 de gener del 2019 dona el vistiplau al plec de condicions tècniques i la Junta General d'HMB l'aprova. D'aquesta manera s'inicia la licitació per a la selecció d'un soci privat a l'operador metropolità d'habitatge de lloguer. Aquest procés tindrà una duració de 2 mesos.


CRÈDIT DE 50 MILIONS D'EUROS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

A banda de les novetats d'HMB, el Consell Metropolità d'aquest dimarts també autoritza l'atorgament d'un préstec de 50 milions d'euros que el Banc Europeu d'Inversions (BEI) concedeix a l'AMB per finançar el Programa metropolità de rehabilitació residencial.

L'AMB, en coordinació amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), té previst portar a terme aquest programa per impulsar la rehabilitació d'edificis de la metròpolis de Barcelona situats en zones vulnerables. El projecte consisteix en un pla d'inversions en eficiència energètica i accessibilitat dirigit a propietaris de llars amb un baix nivell d'ingressos.

El cost estimat d'aquest pla és de 100 M€, la meitat dels quals corresponen al crèdit del Banc Europeu d'Inversions. 

Documents relacionats
Prova: $provaURL