La ministra d’Habitatge i Agenda Urbana ha visitat Cornellà de Llobregat per conèixer l’avanç dels projectes d’habitatge social que executa l’Àrea Metropolitana de Barcelona en col·laboració amb el Ministeri

| Tema: Habitatge

Isabel Rodríguez ha recorregut un dels edificis promoguts i construïts per l’IMPSOL, dedicat a l’habitatge assequible

Posteriorment ha visitat el barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, on el Consorci Metropolità de l’Habitatge preveu la rehabilitació de 1.770 habitatges

La visita s’emmarca dins de la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Govern d’Espanya en matèria de política d’habitatge social

Avui, 17 de gener, la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acompanyada del vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, han visitat una promoció d’habitatge de lloguer assequible i diversos edificis on s’han fet actuacions de rehabilitació, situats als barris de Sant Ildefons i del Pedró, a Cornellà de Llobregat, i gestionats per l’AMB i el Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH). Aquestes actuacions deriven de dues de les estratègies incloses en la política global d’habitatge de l’Administració metropolitana: la construcció d’habitatge protegit i la rehabilitació edificatòria. A aquestes dues grans iniciatives s’hi afegeix la creació d’Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), una empresa publicoprivada que té l’objectiu de construir 4.500 habitatges de lloguer assequible.

 

Promoció Bagaria-Alstom

La primera promoció residencial visitada avui és un edifici promogut i construït per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), l’entitat pública empresarial local que promou habitatge protegit, assequible, sostenible, de qualitat i innovador, tenint en compte compte les necessitats locals dels municipis i les estratègies del territori metropolità, amb l’objectiu d’articular-lo i aportar equilibri al teixit urbà.

Isabel Rodríguez ha manifestat que “la creació d’habitatge assequible és una política clau, especialment per aquelles persones més vulnerables i per als joves. És destacable que moltes d’aquestes persones ja no hagin de veure el pagament del seu habitatge com una càrrega inassumible, i puguin estalviar diners per a dedicar-los al seu projecte vital”.

Per part seva, Antonio Balmón ha destacat “la importància de la política metropolitana d’habitatge, que suposa una de les prioritats per a l’AMB, en l’àmbit polític, tècnic i pressupostari”. Segons el vicepresident executiu, “la garantia del dret a un habitatge digne i assequible a tota la població ha estat, i és, una de les eines més poderoses per lluitar contra la crisi econòmica, social, ambiental i sanitària dels darrers temps”. També ha comentat “els impactes positius que l’habitatge assequible té per a un barri vulnerable o per a una zona urbana degradada”.

El desembre del 2020, el Ministeri, la Generalitat de Catalunya i l’AMB van signar un protocol per fomentar la promoció d’habitatges en règim de lloguer assequible al territori metropolità, amb l’objectiu de construir 1.206 habitatges nous al llarg de quatre anualitats:

  • L’any 2021 es va obtenir una subvenció de 5.399.120,00 € per a la realització de vuit actuacions amb un total de 327 habitatges. D’aquestes promocions, 197 habitatges ja s’han lliurat i la resta s’entregaran en els propers mesos.
  • L’any 2022, la subvenció de 5.399.120,00 € va ser per a l’execució de 300 habitatges en cinc municipis metropolitans. Aquestes promocions estan en fase de licitació de les obres i una en fase de gestió.
  • Així mateix, l’any 2023 l’AMB va rebre una nova subvenció pel mateix import, de 5.399.120,00 €, per promoure 254 habitatges en quatre municipis. Aquestes promocions es troben en la fase de concurs d’arquitectura.
  • Finalment, d’acord amb el protocol signat el 2020, es preveu obtenir una nova subvenció l’any 2024 per a la promoció d’aproximadament 300 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer.

La promoció visitada es troba al sector Bagaria-Alstom del carrer Oliverar, 7, de Cornellà de Llobregat, i ha comptat amb una subvenció de 770.893,42 €. És una de les vuit actuacions subvencionades l’any 2021, juntament amb les promocions dels municipis de Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sant Andreu de la Barca i Viladecans, que sumen un total de 327 habitatges de lloguer assequible, majoritàriament finalitzats o en execució.

L’edifici, de gairebé 4.500 m2 construïts, consta de planta baixa i 12 plantes pis que conformen un total de 51 habitatges. Disposa d’una certificació energètica A en consum i emissions, gràcies en part a la producció d’aigua calenta i climatització a partir d’aerotèrmia centralitzada i amb aportació d’energia renovable de plaques fotovoltaiques.

L’obra es va iniciar el gener del 2022 i va finalitzar el novembre del 2023. Els habitatges estan adjudicats i s’estan visant els contractes de lloguer. Es preveu l’entrada dels veïns a principis de febrer d’aquest any. Els pisos, amb una superfície aproximada entre 44 m2  i 73 m2 costaran entre 327,75 € i 547,43 € mensuals, excloent-ne les despeses de comunitat.

Es tracta de la tercera promoció de l’IMPSOL a Cornellà de Llobregat. L’any 2014 es van lliurar els 84 habitatges de l’edifici Sandor i el 2021 els 85 habitatges de l’edifici PISA, un dels primers i el més gran d’Espanya construït en fusta i que ha rebut nombrosos premis i reconeixements per la qualitat arquitectònica.

 

L’habitatge: objectiu estratègic de l’AMB

L’accés a l’habitatge digne i de qualitat és una de les prioritats de l’AMB i una peça clau per fomentar la cohesió social. S’ha prioritzat l’eficiència energètica de les propostes arran de la situació d’emergència climàtica, residencial i del risc d’exclusió com a conseqüència de la pobresa energètica. D’aquesta manera, l’habitatge creat per l’AMB no només cobreix la necessitat residencial, també aconsegueix un edifici de consum gairebé nul: redueix la petjada ecològica, les emissions de CO2, els residus generats durant el procés de construcció i la demanda energètica posterior.

 

La rehabilitació edificatòria com a eina de cohesió social

L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar l’eficiència energètica dels edificis i els habitatges, així com complir les necessitats de conservació i accessibilitat que té el parc metropolità. Atès que el 70 % dels habitatges de l’àrea metropolitana de Barcelona es van edificar abans del 1981, molts es van construir sense mesures d’eficiència energètica. Alhora, 110.613 habitatges no disposen d’ascensor a l’edifici.

L’objectiu del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) en el marc dels fons Next Generation, és rehabilitar un total de 9.270 habitatges el juny del 2026 amb un import de subvenció de 100 M€. 

A hores d’ara el CMH ha acabat 2.338 habitatges, amb una inversió privada de 59,6 M€ i una subvenció estimada de 31 M€. 

A més, s’estan tramitant altres expedients d’ajuts a la rehabilitació, pendents de finalitzar els projectes d’un total de 5.770 habitatges, amb una inversió privada de 116,1 M€ i una subvenció estimada de 58,6 M€. 

Per tant, actualment un total de 8.108 habitatges ja estan rehabilitats o en tràmits, després d'acollir-se a les ajudes del CMH amb càrrec als fons Next Generation. Aquests realitzaran una inversió privada de 175,8M€ amb una subvenció de 89,7M€.

Isabel Rodríguez ha destacat que “la rehabilitació és un puntal en les polítiques d’habitatge. Millorar els edificis ja existents no només augmenta el confort de les persones, també canvien els barris, els seus negocis i la seva vida diària”.

Segons ha manifestat Antonio Balmón, “l’esforç de l’AMB en matèria de rehabilitació als diferents municipis metropolitans, que ha estat possible en gran part gràcies als fons Next Generation, dona més qualitat de vida a les persones que més ho necessiten i també contribueix a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle segons el que preveu l’Acord de París sobre canvi climàtic”.

Un dels objectius del projecte de rehabilitació edificatòria és impulsar la renovació d’edificis plurifamiliars en barris amb situacions socioeconòmiques complexes. És per això que proporciona assistència tècnica a propietaris i posa en marxa un mecanisme financer especialment dissenyat per a famílies vulnerables de l’àrea metropolitana de Barcelona.

En el cas concret del barri de Sant Ildefons, el programa impulsat pel CMH està promovent la rehabilitació de 49 comunitats de propietaris, amb les característiques següents:

  • El CMH impulsa la rehabilitació de 1.113 dels 1.770 habitatges que es rehabilitaran a Sant Ildefons, actuació de la qual es beneficiaran 2.750 residents.
  • Grau d’acceptació del 100 % a totes les comunitats.
  • Cost mitjà per habitatge: 28.000 €, amb una intervenció total al barri d’aproximadament 30 M€, dels quals 16,5 M€ estaran subvencionats pels fons Next Generation.
  • Les intervencions també inclouen nous ascensors al 80 % dels habitatges, nous balcons que milloren l’habitabilitat al 67 % dels habitatges i la instal·lació de plaques fotovoltaiques al 90 % dels habitatges.
  • El projecte aconsegueix reduir el 50 % de les emissions de CO2 del barri amb el conjunt de totes les operacions.

Enllaços relacionats
On
Marker
Promoció Can Bagaria-Alstom Cornellà de Llobregat