L'ATM celebra que l'Estat hagi inclòs als pressupostos el finançament reclamat per les tres administracions consorciades

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) celebren que el Projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat assigni l'import de 108,39 M€ com a subvenció a l'ATM de l'àrea de Barcelona.

Imatge d'una targeta del sistema tarifari integrat


Aquest import incrementa en 10 M€ les aportacions de l'Administració General de l'Estat de 2016 i possibilita el finançament de la política tarifària adoptada per al 2017.

El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat 2017 aprovat el 31 de març inclou l'increment demanat per les Administracions Consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona) respecte de l'import de 2016, sobre la base del reconeixement de l'ampliació de l'àmbit integrat. Així, el Projecte de llei assigna un import de 108,39 M€ com a subvenció a l'ATM de l'àrea de Barcelona, que suposa un increment de gairebé 10 M€.

Aquesta aportació afavoreix el finançament de la política tarifària del 2017, que inclou el compromís de congelació de tarifes, l'ampliació del transport gratuït fins als 16 anys i tarifació social per a persones en situació d'atur. No obstant això, des de l'ATM se subratlla la necessitat de continuar augmentant aquestes aportacions i per això es reclama un major compromís de l'Estat de cara al 2018.

Els darrers anys s'ha registrat una important disminució de les aportacions estatals al sistema de transport públic metropolità, que s'han reduït a la meitat, de manera que s'ha passat dels 200,08 M€ de l'any 2010 als 98,63 M€ del 2016. Les necessitats actuals requereixen que l'Estat recuperi els nivells de finançament atorgat anteriors i que garanteixi una inversió estable per al transport  públic.

Consulteu el document adjunt per veure les aportacions de l'Estat i les administracions consorciades a l'ATM en els darrers anys.

Prova: $provaURL