L'AMB subvenciona la construcció de 24 projectes de carril bici i defineix la xarxa 'Bicivia', per millorar la connectivitat metropolitana en bici

| Tema: Mobilitat i transport

Els 24 projectes s'executaran en 17 municipis metropolitans gràcies a la primera convocatòria de subvenció de l'AMB, amb un pressupost de 2 milions d'euros entre el 2016 i el 2017 Els projectes, que suposen 26,7 km de nous carrils bicis, són el punt de partida de la xarxa Bicivia, el nou projecte de l'AMB per definir els grans eixos pedalables que connectaran, de manera directa i segura, tota la metròpolisL'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha donat llum verda per tirar endavant, entre 2016 i 2017, de la mà dels ajuntaments implicats, el cofinançament i la construcció de 24 projectes de carrils bici en 17 municipis metropolitans, que ajudaran a millorar la connectivitat de les vies pedalables a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests projectes formaran part de la xarxa Bicivia, amb 9 grans eixos pedalables que connectaran, de forma directa i segura, tota la metròpolis.

Els 24 projectes, pressupostats en un total de més de 5 milions d'euros i que representen 26,7 km de nova xarxa pedalable, responen a la primera convocatòria de l'AMB de subvencions als ajuntaments metropolitans per a l'execució de projectes de carrils bicis i altres vies pedalables a la metròpolis. Concretament, hi ha 8 projectes que tenen garantit el finançament amb aportacions del pressupost 2016, amb un import de subvenció de 525.622,22 €. La resta de projectes (16 projectes) es finançaran amb el pressupost del 2017 i sumen un import de subvenció d'1.474.377,78 €.

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, ha valorat molt positivament el volum de sol·licituds que els ajuntaments metropolitans han fet a l'organisme metropolità dins la primera convocatòria de subvencions, en què l'AMB oferia el cofinançament del 50% de cada projecte, amb un màxim de 200.000 € d'aportació econòmica metropolitana per municipi.

"Entre tots estem fent real un veritable canvi a l'espai públic de la metròpolis, on es prioritza el vianant i la bicicleta. Estem creant un nova mobilitat, molt més sostenible i neta" ha afegit Poveda, que recorda que la bicicleta és una de les millors solucions per reduir la intensitat del trànsit i la contaminació atmosfèrica.

Projectes destacats de connectivitat
Entre els 24 projectes en destaquen alguns que representen importants nexes metropolitans de connectivitat. Per exemple, els dos projectes d'Esplugues de Llobregat (implantació carril bici a Laureà Miró i a l'avinguda dels Països Catalans), que enllaçaran amb la nova connexió metropolitana de carril bici que està fent l'AMB per la Diagonal. Un cop realitzats, formaran un gran eix pedalable metropolità que connectarà, d'una manera directa i segura, el Baix Llobregat amb Barcelona.

Dos altres projectes rellevants, pel pes que tenen en la mobilitat laboral diària, són a l'Hospitalet de Llobregat i a Barcelona. El primer és la connexió de l'Hospitalet amb Barcelona (Zona Franca) gràcies a la implantació del carril bici a l'eix de l'avinguda Joan Carles I. El segon és el projecte executiu del carril bici que connectarà el passeig de la Zona Franca amb el Carrer A.

Un cinquè projecte destacat és la implantació del carril bici central a Badalona, entre Sant Adrià de Besòs i Montgat, que permetrà la connectivitat en bici al Barcelonès Nord.

Per atorgar la subvenció, s'han prioritzat les actuacions que coincidissin amb la xarxa bàsica metropolitana, així com la interconnexió amb intercanviadors de transport, polígons d'activitat econòmica o grans centres generadors de mobilitat. S'ha prioritzat també la continuïtat amb altres vies pedalables ja existents o projectades.

La Bicivia, els futurs grans eixos pedalables de la metròpolis
Aquests 24 projectes esdevenen la llavor de la xarxa Bicivia, una xarxa estratègica de grans eixos pedalables metropolitans que ha definit i dissenyat l'AMB amb l'objectiu de connectar, d'una manera ràpida, directa i segura, de nord a sud i d'est a oest, la metròpolis. La xarxa Bicivia contempla 9 gran eixos per anar en bicicleta: 4 eixos verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud, i 5 eixos horitzontals, que la creuen d'est a oest. Els eixos pedalables verticals es distribueixen seguint, a banda i banda, el curs fluvial del rius Llobregat i Besòs. Dels 5 eixos pedalables horitzontals, quatre discorren per la banda de la costa i un per la zona del Vallès.

La xarxa Bicivia comprèn un total de 414 km de carrils bici, dividits en xarxa bàsica i xarxa secundària. D'aquests quilòmetres, 201 corresponen a xarxa bàsica (31% executats) i els altres 213, a xarxa secundària (20% executats).

Dels 24 projectes subvencionats per l'AMB, 12 coincideixen amb itineraris de la xarxa bàsica. La resta corresponen a itineraris de la xarxa secundària (5) i itineraris més locals (7). D'altra banda, també cal destacar que dels 24 projectes, la majoria (15) plantegen itineraris connectats amb altres carrils bici.

Segons càlculs de l'AMB, completar la xarxa Bicivia implicarà un pressupost total aproximat d'entre 60 i 65 milions d'euros. "Aquesta gran xarxa i els nous punts de connectivitat metropolitans ajudaran al creixement en l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport diari. Tenim el convenciment que, d'aquesta manera, hi podrà haver un transvasament modal en la mobilitat quotidiana, del vehicle privat motoritzat cap a la bicicleta", explica Poveda.