L'AMB rehabilita el parc de Can Buxeres de l'Hospitalet per impulsar-hi l'accessibilitat, la cohesió social i el verd urbà

| Tema: Patrimoni

Es preveu la transformació i arranjament de camins i accessos al Palauet, així com la restauració de la vegetació singular

L'AMB endreçarà i adequarà els diferents espais i serveis per donar resposta als diversos usos que hi tenen lloc en l'actualitat

Can Buxeres

El parc metropolità de Can Buxeres serà més accessible, s'hi renovarà l'enllumenat i part del mobiliari i s'hi restauraran els elements arquitectònics patrimonials. També es posarà en valor la vegetació singular del parc. Aquest mes ha començat la restauració patrimonial d'aquest espai verd, que era una antiga finca agrícola transformada en casa d'estiueig de la noblesa catalana.

L'actuació té un cost total d'1.080.000 €, dels quals 185.950 € corresponen a fons FEDER, en el marc de foment del patrimoni cultural metropolità. El termini de finalització de les obres s'estima al juliol del 2023.

Els principals eixos d'actuació d'aquestes obres són els següents:

 

  • Recuperació del passeig principal de plàtans d'accés al Palauet, tal com havia estat en el passat. D'aquesta manera, adquirirà una identitat pròpia i es diferenciarà del camí paral·lel del jardí romàntic. Es canviarà el paviment i es crearan noves zones d'estada amb mobiliari renovat.
  • Millora del drenatge del passeig i reducció de la superfície impermeable. Es captarà l'aigua per a la infiltració en el terreny, fet que afavorirà la recàrrega dels aqüífers i servirà per al reg de la vegetació més propera. Amb aquesta actuació, a més, es reduiran els problemes de saturació de la xarxa de clavegueram.
  • Restauració dels elements patrimonials i arquitectònics, com són les balustrades de l'entorn del Palauet i les fonts d'aigua potable. A més, se substituiran bancs, papereres i enllumenat de l'àmbit que es reurbanitza per adequar-los a les noves exigències en matèria d'accessibilitat, ergonomia i eficiència energètica.
  • Millora de la connectivitat i l'accessibilitat al Palauet, a partir de la connexió entre el jardí romàntic i el camí del Torrent de Can Nyac. Actualment, baixant pel torrent no hi ha una connexió accessible cap al Palauet.
  • Renovació de la xarxa d'enllumenat en tot l'àmbit del jardí romàntic. Un total de 123 punts de llum tindran tecnologia LED de baix consum i, per tant, es millorarà l'eficiència energètica.
  • Millora de la vegetació singular. Es plantaran nous exemplars, s'extrauran algunes espècies invasores i s'adequaran els espais i usos que l'envolten per posar en valor la natura urbana. També es milloraran les instal·lacions de reg. 

Fons FEDER i millora de la xarxa de parcs metropolitans

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
i la Generalitat de Catalunya van  signar, el 30 d'agost del 2017, un conveni de col·laboració per executar actuacions en el marc del Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

Un dels eixos d'aquest programa es basa en la restauració i millora de la xarxa de parcs metropolitans amb valor patrimonial.

La xarxa de parcs metropolitans està formada per un total de 52 espais verds urbans. Dins d'aquesta xarxa, trobem diversos parcs històrics, en els quals es conserven elements del patrimoni cultural i arquitectònic que, a banda de ser espais de trobada i de relació social, són espais d'identitat i valor històric. Molts dels elements patrimonials que distingeixen cada parc metropolità i els atorguen valor han anat envellint i s'han anat deteriorant amb el pas del temps.

Amb els fons FEDER, l'AMB i els ajuntaments metropolitans podran incidir en la conservació i protecció del patrimoni cultural i natural d'aquests parcs, incloent-hi la implantació d'elements amb valor ambiental i el desenvolupament d'activitats educatives. 

 

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Can Buxeres L'Hospitalet de Llobregat